Leonito - SV5 Rhodes island DXpedition

IK1PMR home
Italiano

Online log - SV5/IK1PMR & SV5/K2LEO QSL - J45MR QSL

Show all pictures - Keywords: IK1PMR - K2LEO - Leonito - Rhodes - SV5AZP - SV5BON - SV5BYR - SV5RDS - SV5TS - antenna - equipment


2 pictures found for: Leonito
K2LEO,Leonito
14-05-2005
Claudia SV5/K2LEO with our mascotte lion Leonito
K2LEO,Leonito
16-05-2005
Claudia SV5/K2LEO with our mascotte lion Leonito

IK1PMR home